X
چت روم فا - چت روم عمومی

چت روم فا
اهداف :
چت رومي ساده
چت رومي راحت بدون ثبت نام
چت رومي با سرعت بالا
چت رومي سالم و آموزشي
چت رومي با امکانات مناسب
چت رومي بدون محدوديت در تعداد آنلاين
چت رومي با امکان قرار دادن فايل صوتي
چت رومي با امکان شبکه ي اجتماعي کوچک براي تبادل اطلاعات بين کاربران حاضر در چت
چت رومي آموزشي با بحث هاي دانشجويي و تبادل دانش خود در رشته هاي مختلف دانشگاهيبرای آپلود عکس اینجا کلیک کنید

send

#d1#d2#d3#d4#d5#d6#d7#d8#d9#e2#e3#e4#e5
#e6#e7#e8#e9#f1#f2#f3#f4
#f5#f6#f7#f8#f9#w1#w2#w3
#w4#w5#w6#w7#w8#w9#y1#y2#y3
#y4#y5#y6#y7$a1 $a2 $a3 
$a4 $a5 $a6 $a7 $a8 $a9 $b1 $b2 $b3
 $b4 $b5 $b6 $b7 $b8 $b9 $c1 $c2 $c3 $c4 
$c5 $c6 $c7 $c8 $c9 $d1 $d2 $d3 $d4 
$d5 $d6 $d7 $d8 $d9 $e1 $e2 $e3 $e4 $e5 $e6
 $e7 $e8 $e9 $f1 $f2 $f3 $f4 $f5